30 listopada br. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla dołączył do europejskiego porozumienia surowcowego ERMA (European Raw Materials Alliance). Koordynatorem prac porozumienia jest EIT RawMaterials  (Europejski Instytut Innowacji i Technologii). Jest to organ Unii Europejskiej, będący największym konsorcjum przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w sektorze surowców na świecie.

Porozumienie surowcowe będzie w pierwszym okresie koncentrować się na zwiększeniu bezpieczeństwa Unii Europejskiej w łańcuchu dostępności do surowców ziem rzadkich. Ma to niezwykle istotne znaczenie dla większości gałęzi przemysłu w Unii Europejskiej. Kolejnymi krokami jego działalności będą działania skierowane na zaspokojenie innych strategicznych potrzeb Unii w zakresie pozostałych surowców, które na dzień dzisiejszy nie są traktowane jako krytyczne. Wszystkie działania nakierowane są na osiągnięcie wspólnego celu, czyli zabezpieczenia dostępu do krytycznych surowców.

W IChPW prowadzonych jest wiele prac w zakresie oceny jakości surowców, a w szczególności węgla koksowego, uznawanego za surowiec krytyczny. Równocześnie realizujemy prace skierowane na efektywne wykorzystanie innych surowców, kopalnych i odnawialnych oraz prowadzimy badania w obszarze magazynowania energii z wykorzystaniem procesów i syntez chemicznych, co wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Autor: Bartosz Mertas