W dniach  01 – 03.12.2020 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla przeprowadził na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu warsztaty edukacyjne nt. kontrolowania zapisów tzw. uchwał antysmogowych. Przeszkolonych zostało 300 pracowników urzędów gmin oraz strażników miejskich i gminnych.  Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, szkolenia odbyły się w trybie zdalnym. Warsztaty szkoleniowe miały na celu przekazanie uczestnikom technicznej wiedzy, niezbędnej w efektywnej realizacji zapisów uchwał antysmogowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Warsztaty podzielone zostały na dwa bloki tematyczne tj.:

  1. Paliwa stałe rozpoznawanie paliw dopuszczonych do stosowania, pobieranie próbek – techniczne aspekty realizacji kontroli,
  2. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zasilane paliwem stałym oraz kotły c.o. zasilane paliwem stałym.

Prelegenci przekazali uczestnikom  wiedzę na temat aspektów technicznych budowy i funkcjonowania kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń. Zaprezentowane zostały przykłady nieprawidłowej eksploatacji kotłów, wskazanie złych nawyków i praktyk w tym zakresie. Podczas szkolenia omówiono sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych zakazanych i dopuszczonych do stosowania uchwałami wraz z ich podstawowymi różnicami i parametrami oraz omówiono wymagane przy sprzedaży węgla, dokumenty potwierdzające parametry paliwa. Przedstawiono również  metody pobierania próbek paliwa do przeprowadzenia skutecznej kontroli oraz sposoby dalszego postępowania z próbką.

Szkolenie znacząco podniosło poziom wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie różnych aspektów kontroli przepisów tzw. uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Autor: Agnieszka Skawińska