W ubiegłym miesiącu zakończyliśmy badania procesowe w ramach projektu finansowanego z programu ‘Bon na innowacje’ PARP, mającego na celu opracowanie innowacyjnej technologii pozyskiwania bio-CO2 z procesów fermentacyjnych. W ramach wykonanych prac opracowano, wykonano i przetestowano prototyp układu do pobierania surowego gazu pofermentacyjnego. Układ ten pozwala na wydzielenie frakcji surowego gazu pofermentacyjnego o wysokiej zawartości CO2 z poszczególnych cykli fermentacji. Prototyp wyposażono w moduł zapobiegający porywaniu piany powstającej w trakcie fermentacji oraz układ wstępnego oczyszczania i osuszania strumienia ditlenku węgla. Wykonane w obiekcie przemysłowym testy funkcjonowania prototypu pozwoliły na określenie rzeczywistego harmonogramu jego pracy w celu uzyskania optymalnego składu pobieranego gazu pofermentacyjnego kierowanego do dalszego oczyszczania i magazynowania. Ponadto określono średni skład wstępnie oczyszczonego gazu pofermentacyjnego i określono rzeczywistą zdolność produkcyjną CO2 pojedynczego zbiornika fermentacyjnego.

 Wykonane prace posłużą do opracowania projektu zbiorczego układu do pobierania surowego gazu pofermentacyjnego oraz instalacji do osuszania, oczyszczania i magazynowania czystego CO2. Opracowane rozwiązanie – technologia wychwytu bio-CO2 – skierowane jest do małych gorzelni produkujących etanol techniczny, lokalnych browarów, mleczarni i innych producentów, u których powstaje odpadowy ditlenek węgla.

 

 

Autor: Krzysztof Jastrząb