W dniach 1-2.12.2020 odbyło się dwudniowe wydarzenie mające na celu wsparcie współpracy przedsiębiorców oraz naukowców pod kątem kreowania innowacji i nowych badań. Pracownicy Instytutu zostali zaproszeni jako eksperci do wygłoszenia prelekcji i podzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie jakości wyników badań, walidacji metod pomiarowych, organizacji i wykorzystywania badań biegłości w tworzeniu i utrzymaniu jakości nowych produktów oraz usprawnienia relacji na linii producent, laboratoria, rynek.

Wydarzenie obejmowało dwa dni. Pierwszy to Forum Nauki i Biznesu, drugi to III KONFERENCJA INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE podczas której prelegenci zaprezentowali wiedzę i doświadczenie Instytutu w zakresie badania jakości paliw stałych, koksu, biomasy, stałych paliw wtórnych i stałych ubocznych produktów spalania (SUPS) w aspekcie potwierdzenia kompetencji laboratoriów analitycznych, jakości uzyskiwanych przez nie wyników badań i korzyści jakie osiągają przedsiębiorcy stosujący dobre praktyki laboratoryjne.  

Prelegenci omówili aspekty techniczne i merytoryczne związane z organizacją badań biegłości zarówno w zakresie materiałów tradycyjnych dla działalności Instytutu (paliwa, koks, biomasa, SUPS) jak i nowych oraz zaprosili i zachęcili do wspólnego organizowania takich badań w ramach prac działającego w strukturach Instytutu Ośrodka Badania Biegłości OBB.

Kontakt do z-cy Koordynatora OBB:
Mariusz Mastalerz; tel. 32/621 62 34, mmastalerz@ichpw.pl

Więcej informacji : www.pfnib.pl    

Autorzy: Mariusz Mastalerz, Teresa Topolnicka