Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla przeprowadził kolejny udany test zgazowania RDF w pilotowej instalacji z reaktorem z cyrkulującym złożem fluidalnym. Badania są częścią realizowanego aktualnie w IChPW projektu mającego na celu opracowanie technologii umożliwiającej wytwarzanie w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła w układach zasilanych paliwem alternatywnym. Technologia ta dedykowana jest dla małych oraz średnich instalacji MBP, ciepłowni miejskich oraz zakładów produkcyjnych wytwarzających odpady. Rozwijana technologia zgazowania RDF jest uzupełnieniem dla dużych spalarni odpadów, na których bazuje obecnie polski system gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach aktualnie realizowanego zadania, IChPW skupia się na optymalizacji pracy reaktora pod kątem produkcji wysokokalorycznego gazu procesowego oraz jego oczyszczania w celu efektywnego wykorzystania w jednostce kogeneracyjnej z silnikiem tłokowym. Istotnym aspektem prac jest również potwierdzenie niezawodności działania poszczególnych elementów technologicznych instalacji.

Autor: Tomasz Iluk