W grudniu 2020 r. przedstawiamy artykuł którego autorami są Krzysztof Głód i Ryszard Wasielewski, pracownicy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Artykuł pt. „Emission results of combustion process of fatty acids distillation residue in an oil boiler – comparison to heavy fuel oil” ukazał się w czasopiśmie Scientific Review Engineering and Environmental Sciences.

W artykule przedstawiono wyniki badań energetycznego wykorzystania pozostałości po destylacji kwasów tłuszczowych. Pozostałość po destylacji to materiał pochodzenia biogennego, który powstaje wyłącznie w wyniku fizycznej obróbki tłuszczów zwierzęcych bez użycia dodatkowych środków chemicznych.
Materiał ten wykazuje podobne właściwości fizykochemiczne jak ciężki olej opałowy i może być jego zamiennikiem. Przeprowadzono przemysłowe testy porównawcze spalania pozostałości destylacji, a także ciężkiego oleju opałowego w kotle olejowym. Badania prowadzono przy mocy znamionowej i minimalnej kotła.
Stwierdzono, że spalanie pozostałości destylacji kwasów tłuszczowych w badanym kotle olejowym nie stwarza trudności technologicznych. Nie stwierdzono zagrożenia podwyższoną emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Instalacja kotła spełnia wszystkie normy emisyjne wymagane przy spalaniu paliw płynnych.
Spalanie pozostałości po destylacji kwasów tłuszczowych przyczynia się do redukcji dotychczasowej emisji zanieczyszczeń ze spalania ciężkiego oleju opałowego, istotnie w zakresie SO2.

Z treścią artykułu można się zapoznać tutaj.

Życzymy przyjemnej lektury!

Archiwalne artykuły znajdą Państwo w sekcji Artykuł Miesiąca.