Instalacja półtechniczna usuwania CO2 metodą absorpcji aminowejEuropejski Zielony Ład stawia przed Polską ambitne wyzwania.

Efektywność energetyczna, niskoemisyjne paliwa i czysta energia stają się głównymi kierunkami rozwoju naszej gospodarki na kolejne najbliższe lata. Jednym z możliwych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie neutralności emisyjnej jest inwestowanie w produkcję biopaliw np. biometanu, który jest odnawialnym źródłem energii i może stanowić zamiennik kopalnego gazu ziemnego.

Jak go pozyskiwać? Biometan otrzymujemy poprzez oczyszczanie biogazu wytworzonego np. w oczyszczalni ścieków lub w biogazowniach rolniczych. Oczyszczony biometan może być bezpośrednio spalany w silnikach tłokowych produkując w kogeneracji energię elektryczną i ciepło lub może być przesyłany za pomocą sieci gazowej do finalnego odbiorcy.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w ostatnich latach rozwija technologie oczyszczania gazów procesowych m.in. biogazów za pomocą adsorpcji, absorpcji fizycznej i chemicznej. Prace Instytutu koncentrują się na usuwania związków kwaśnych (SO2, siarkowodór, dwutlenek węgla), pyłów oraz zanieczyszczeń organicznych (LZO, smoły) i innych. Posiadanie nowoczesnej infrastruktury badawczej umożliwia realizację innowacyjnych badań oraz optymalizacji procesów w skali laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnej, a także pilotowej

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

Autor: Marcin Stec