14 stycznia został przekazany do konsultacji społecznej projekt „Polskiej Strategii Wodorowej 2040”, który określa cele w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii wodorowych w Polsce na lata 2030, z perspektywą do 2040.

Projekt został skierowany głównie do środowiska nauki i biznesu, w celu wypracowania wspólnych, a zarazem kluczowych kierunków modernizacji energetyki, transportu i przemysłu, a także produkcji wodoru, jego dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania prac wdrożeniowych. Projekt wskazuje 6 koniecznych do osiągnięcia celów: tj,
i) wdrożenie technologii wodorowych w energetyce; ii) wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie; iii) wsparcie dekarbonizacji przemysłu; iv) produkcja wodoru w nowych instalacjach; v) sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru; vi) stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. Cała strategia w sumie obejmuje 40 zadań, które mają wykorzystać polski potencjał technologiczny, naukowy i badawczy w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Uwagi do projektu można składać w ciągu 30 dni na adres:wodor@klimat.gov.pl.

Wg „Międzyresortowego Zespołu ds. gospodarki wodorowej” powołanego przez Prezesa Rady Ministrów kluczowym elementem będzie tempo zachodzących zmian, a także wsparcie, jakie postanowiła udzielić Komisja Europejska na gospodarkę wodorową, tj. około 500 miliardów euro do 2050 r. KE przewiduje, że okres ten pozwoli na osiągnięcie dojrzałości i wdrożenie technologii produkcji odnawialnego wodoru w sektorach wskazanych do dekarbonizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz formularz do zgłaszania uwag dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/rozpoczely-sie-konsultacje-publiczne-projektu-polskiej-strategii-wodorowej

W projekcie PSW również odniesiono się do pochodzenia wodoru, który można pozyskiwać z wielu źródeł przy pomocy kilku metod, od reformingu parowego węglowodorów, po elektrolizę, pirolizę, czy fermentację bakteryjną. Pochodzenie wodoru będzie warunkowało jego konkurencyjność i emisyjność. Na sposoby wytwarzania wodoru konwencjonalnego z paliwa kopalnianego wykorzystuje się takie procesy tj. reforming parowy gazu ziemnego, zgazowanie węgla lub separacja z gazu koksowniczego.

W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla od lat prowadzi się w szerokim zakresie badania składu gazu koksowniczego w tym wodoru oraz innych zanieczyszczeń, a jego realizacją zajmuje się Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych. Zapraszamy do współpracy w tym zakresie – rmuzyka@ichpw.pl

Autor: Roksana Muzyka