Od 2018 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wspiera organy samorządowe w dążeniu do ograniczenia niskiej emisji, której źródłem jest między innymi spalanie i współspalanie śmieci w paleniskach domowych. Wspieramy Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Urzędy Miast i Gmin w ich działaniach kontrolnych. Instytut nie tylko bada próbki popiołów i wydaje ekspertyzy ale jednocześnie prowadzi szkolenia dotyczące kontroli palenisk domowych, sposobu wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w paleniskach domowych a także jakości paliw w tym dopuszczonych do użytku w paleniskach domowych jak i objętych zakazem spalania zgodnie z uchwałami antysmogowymi. W szkoleniach tych uczestniczyło już ponad 1000 osób.

Opracowany w Naszym Instytucie algorytm umożliwia na podstawie wyników badań analitycznych popiołu wskazanie, czy w kontrolowanym palenisku spalano odpady. Obecnie algorytm wzbogacany jest o sztuczne sieci neuronowe a nasze rozwiązania ciągle są udoskonalane i podlegają stałej re-walidacji aby stale utrzymywać jak najwyższe standardy.

Autorzy: Edyta Misztal, Marcin Sajdak