3 lutego 2021 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgr. inż. Andrzeja Wilka, pracownika Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Promotorem rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Nowe wieloskładnikowe absorbenty aminowe wychwytu CO2 – dobór i charakterystyka”, była dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej, Promotorem pomocniczym – dr inż. Lucyna Więcław-Solny z IChPW. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz  dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, prof. PW z Politechniki Warszawskiej.

Decyzją Komisji ds. Przewodów Doktorskich z zakresu Inżynierii Chemicznej  Politechniki Śląskiej w Gliwicach został skierowany wniosek do Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna  o nadanie stopnia doktora nauk technicznych Panu mgr inż. Andrzejowi Wilkowi.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Lucyna Więcław-Solny