Ostatnie kilka lat współpracy na osi CIECH Soda Polska S.A. – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zaowocowało podjęciem, przez CIECH Soda Polska S.A., decyzji o wdrożeniu technologii wychwytu, zatężania i oczyszczania CO2 w procesie produkcji sody kalcynowanej.

Poniżej prezentujemy przedruk materiału prasowego z portalu WNP.pl.


Ciech zmniejszy emisje CO2 o tysiące ton i zaoszczędzi miliony złotychW inowrocławskich zakładach sodowych Ciechu zostanie wdrożona metoda wychwytu, zatężania i oczyszczania CO2 w procesie produkcji sody kalcynowanej. Brzmi skomplikowanie? Tak, ale dzięki inwestycji czołowy producent sody w Europie chce zmniejszyć emisje szkodliwego dla środowiska gazu, a same koszty produkcji spadną.

  • Dla firm emisyjnych, zmniejszenie oddziaływania na środowisko to konieczność.
  • Inwestycja Ciechu powinna się spłacić w ciągu kilku lat.
  • Opracowane przez firmę i naukowców z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla rozwiązanie zostało opatentowane.

Biznes chemiczny należy do wysokoemisyjnych. Nic więc dziwnego, że spółki starają się zmniejszyć emisje, inwestując w nowe technologie i rozwiązania, które pozwolą na „czystszą” produkcję. Nie inaczej jest w Ciechu.

– Jesteśmy w trakcie realizacji ambitnego planu zmniejszenia emisji CO2. Wdrażamy zarówno ogromne inwestycje związane z transformacją energetyczną, jak i mniejsze inicjatywy oparte na autorskich, innowacyjnych rozwiązaniach wypracowanych dzięki połączeniu świata biznesu i nauki – mówi Mirosław Skowron, członek zarządu Ciechu.

Najpierw był pilotaż, a potem patenty

Jak poinformowała WNP.PL firma, innowacyjna instalacja zbudowana we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 5 tys. ton rocznie.

Co ważne, wprowadzenie opracowanego przez Ciech rozwiązania nie tylko zmniejszy emisję, ale także pozwoli zwiększyć efektywność produkcji sody kalcynowanej. Nastąpi to także przez ograniczenie odpadów produkcyjnych oraz zmniejszenie ilości wykorzystywanych surowców – koksu i kamienia wapiennego.

Jak podkreśla spółka, wdrożenie tej innowacyjnej technologii w zakładzie w Inowrocławiu jest elementem realizacji ambitnego planu obniżenia emisji CO2 przez Ciech o 30 proc. do 2026 roku.

Choć decyzja o „dużej” instalacji zapadła teraz, to pilotażowa instalacja do zawracania CO2 została wybudowana już w 2019 roku. Prace nad opracowaną przez Ciech metodą ruszyły cztery lata temu, a grupa pozyskała na nie dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości prawie 5 min zł (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).

Koszt całego projektu to blisko 15 mln zł. To stosunkowo niewiele biorąc pod uwagę choćby rosnące ceny uprawnień do emisji CO2.

W pracach koncepcyjnych, badawczych i wdrożeniowych zespół Ciech wspierali naukowcy z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Nie jest to zaskoczeniem, bo współrealizujący projekt specjaliści z Zespołu Oczyszczania Gazów IChPW posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu technologii CCS (Carbon Capture and Storage) i CCU (Carbon Capture and Utilization) w energetyce i innych gałęziach przemysłu.

I teraz ich kwalifikacje i wiedza były szczególnie przydatne podczas realizacji projektu na terenie zakładu Ciech Soda Polska w Inowrocławiu. Opracowane rozwiązanie jest przedmiotem szeregu patentów krajowych i europejskich.

Warto zmniejszać emisje

Zmniejszenie emisji CO2 to wymierne korzyści dla środowiska, a jednocześnie obniżenie kosztów związanych z zakupem certyfikatów, których cena od dwóch lat systematycznie rośnie. Wdrożenie technologii zatężania w fazie produkcyjnej umożliwi dalsze zwiększenie skali odzysku dwutlenku węgla do poziomu 10 tys. ton rocznie i uzyskanie dalszych oszczędności wynikających ze zmniejszenia zapotrzebowania na surowce stosowane w produkcji sody.

Jak informuje nas spółka: aktualnie trwają także analizy dotyczące uruchomienia analogicznych instalacji w pozostałych zakładach sodowych Grupy.

Jakich oszczędności spółka może się spodziewać? W styczniu ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w UE przekroczyły znacznie poziom 30 euro za tonę. Zmniejszenie emisji o 5 tys. ton tylko w Inowrocławiu oznacza w skali roku oszczędność na poziomie około 700 tys. złotych. A przecież jak już pisaliśmy instalacje tego typu mają być wybudowane także w innych zakładach sodowych spółki. To zaś w przyszłości będzie oznaczało wielomilionowe w skali roku oszczędności. Prace badawcze powinny się wiec spłacić w zaledwie kilka lat.

– Prowadzony od czterech lat projekt wychwytu, zatężania i oczyszczania dwutlenku węgla w procesie produkcji sody kalcynowanej to innowacyjny projekt. Dziś wdrażamy go na stałe w ruchu ciągłym, tak by uzyskać maksymalne możliwe korzyści wynikające ze zmniejszonej emisji CO2 i oszczędności wynikające z niższego zapotrzebowania na surowce. Będziemy jednocześnie dalej pracować nad udoskonaleniem opracowanego przez nas procesu – dodaje Mirosław Skowron.

Nie tylko Inowrocław

Przygotowany w 2019 roku plan obniżenia emisji dwutlenku węgla w Grupie Ciech zakłada uruchomienie kilkudziesięciu inicjatyw pogrupowanych w sześć kategorii, których wdrożenie ma pozwolić na obniżenie emisji o ok. 30 proc. do roku 2026 w odniesieniu do roku 2019.

– Odzyskiwanie dwutlenku węgla z procesu produkcji sody to nie jedyny nasz projekt z obszaru R&D w biznesie sodowym. Na różnym etapie zaawansowania prowadzimy prace nad kilkunastoma rozwiązaniami, które nie tylko zwiększają efektywność, ale jednocześnie czynią produkcję sody bardziej przyjazną środowisku – mówi Marian Szkudlarek, szef zespołu R&D w Grupie Ciech.

Jak przebiegało wdrożenie innowacyjnej metody?

W pierwszym etapie specjaliści Ciechu z zespołu R&D w Inowrocławiu przy współpracy z pracownikami Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla przeanalizowali źródła emisji dwutlenku węgla z poszczególnych instalacji przemysłu sodowego i opracowali szereg wstępnych koncepcji ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Szczegółowa analiza technologiczna i ekonomiczna opracowanych koncepcji pozwoliła na opracowanie unikalnej technologii wychwytu i zawracania dwutlenku węgla do procesu produkcyjnego sody kalcynowanej.

Następnie przeprowadzono szereg badań nad tym innowacyjnym rozwiązaniem – początkowo w warunkach laboratoryjnych, a następnie w skali pilotażowej. Na podstawie uzyskanych wyników zaprojektowano pilotażową instalację wychwytu dwutlenku węgla z gazów odlotowych z przemysłu sodowego. Instalacja ta została wybudowana w 2019 r. na terenie Zakładów Sodowych w Inowrocławiu.

Wstępnego rozruchu dokonał połączony zespół inżynierów IChPW pod kierownictwem prof. Krzysztofa Jastrzębia oraz specjalistów Ciech. Przeprowadzono szereg badań procesowych mających na celu określenie optymalnych parametrów wychwytu i zawracania dwutlenku węgla do procesu produkcyjnego sody kalcynowanej. Kolejnym krokiem było włączenie technologii do ciągu wytwórczego sody kalcynowanej, co pozwoliło na uzyskanie pozytywnego efektu w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery przy równoczesnym zwiększeniu zdolności produkcyjnych instalacji.


Na koniec dodamy jeszcze od Nas:

Serdecznie gratulujemy członkom Zespołu Oczyszczania Gazów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w składzie:

  • Tadeusz Chwoła
  • Szymon Dobras
  • Aleksander Krótki
  • Tomasz Spiec
  • Adam Tatarczuk
  • Andrzej Wilk

pod kierownictwem dr. hab. inż. Krzysztofa Jastrzębia, profesora Instytutu.