Rynki węgla koksowego jak i stali są modelowane głównie przez największych światowych graczy tj. Chiny i powoli również Indie. Produkcja stali w większości krajów ma status działalności podstawowej i wrażliwej w związku z tym w ograniczony sposób wpłynęła na nią sytuacja lockdown’ów związanych z COVID 19, jednak branża nie była całkowicie odporna na konsekwencje pandemii.

W 2020 roku ograniczenia mające na celu powstrzymanie koronawirusa doprowadziły do ​​znacznego spowolnienia konsumpcji stali w Chinach. Mimo spowolnienia, chińska produkcja stali odnotowała wzrost o 1,6%, podczas gdy w innych częściach świata zanotowano znaczące spadki (UE ok. 12%). Pomimo ograniczeń portowych i wyzwań logistycznych spowodowanych przez wirusa, import węgla do Chin w okresie styczeń-luty 2020r. wzrósł o 47,5% do 15,2 miliona ton. Z uwagi na konflikt polityczny pomiędzy Chinami a Australią, Chiny zawiesiły import z Australii, co skutkowało obniżeniem rynkowych cen australijskiego węgla koksowego do ok. 100 USD/t we wrześniu 2020 roku. Ceny węgla osiągnęły wtedy najniższy poziom od czterech lat. Chiny musiały pokryć deficyt zapotrzebowania i zwiększyły import z pozostałych kierunków tj. USA, Kanady i Rosji. W wyniku tego działania pozostali światowi importerzy również musieli zmodyfikować swoje kierunki importowe. Cena „spot” cena australijskiego węgla koksującego premium (HCC) na początku 2021 wyniosła 160USD/t. Oczekuje się jednak, że ożywienie światowego popytu na węgiel koksowy będzie powolne i nierównomierne, co prawdopodobnie utrzyma ceny na niskim poziomie przez dłuższy czas.

Kluczową kwestią jest również tempo ożywienia gospodarczego Indii, drugiego co do wielkości importera węgla koksowego na świecie. Ze względu na zasięg pandemii w Indiach, tamtejsze huty zmniejszyły produkcję o 70% miesięcznie. Oczekuje się, że od 2021 r. ceny węgla koksowego zaczną rosnąć wraz ze wzrostem produkcji stali. Niestety wszędzie poza Azją, obserwuje się spowolnienia i spadki zarówno na rynku węgla koksowego jak i stali, które dotyczą zarówno podaży jak i popytu a ich regeneracja na rynkach poza azjatyckich będzie następować powoli. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że już na koniec 2020 roku, większość hut europejskich powróciła do pełnego działania po wielkim lockdown’ie  z wiosny ubiegłego roku.

Nieodzownym elementem determinującym trading węgla koksowego i koksu jest jakość obu surowców. Wysokie wymagania stawiane surowcom węglowym do produkcji koksu jak i samemu koksowi powodują, iż ich parametry jakościowe muszą być na bieżąco kontrolowane z wykorzystaniem znormalizowanych metod analitycznych.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od początku swojej działalności świadczy usługi analityczne z zakresu analizy jakościowej węgla i koksu.

Kompetencje Instytutu w zakresie surowców do koksowania jak i samego procesu koksowania oraz koksu, są rozwijane i aktualizowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki poprzez czynne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach oraz panelach eksperckich. Szeroki zakres analiz fizyko-chemicznych węgli koksowych w szerokim zakresie wykonuje się w Laboratorium analitycznym (Kierownik Laboratorium mgr inż. Edyta Misztal (emisztal@ichpw.pl), natomiast badania i ekspertyzy z obszaru koksowania węgla i jakości koksu realizuje Zakład Technologii Koksowniczych (Kierownik Zakładu dr inż. Bartosz Mertas bmertas@ichpw.pl).

Zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami!

Autor: Małgorzata Wojtaszek