Jednym z nowych, istotnych kierunków rozwijanych aktualnie w IChPW jest adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA – z ang. pressure swing adsorption). Technologia PSA jest powszechnie stosowana w przemyśle do rozdziału mieszanin gazowych. Spośród potencjalnych zastosowań tej technologii wymienić należy rozdział wodoru od innych gazów, czy też usuwanie siarkowodoru z gazu ziemnego. Innym zastosowaniem technologii PSA jest oczyszczanie biogazu z dwutlenku węgla mające na celu uzyskanie substytutu gazu ziemnego. Zaawansowane są również badania nad wykorzystaniem technik adsorpcyjnych do wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin energetycznych. Powszechne jest stosowanie adsorpcji zmiennociśnieniowej do otrzymywania azotu i tlenu z powietrza.

W 2021 roku rozpoczęliśmy realizację pracy „Rozwój technologii oczyszczania biogazu i bio-CO2” finansowanej z subwencji. Jednym z jej etapów jest opracowanie własnej technologii adsorpcyjnego oczyszczania biogazu metodą PSA. Współpraca naukowa z Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach zaowocowała wypożyczeniem wielkolaboratoryjnej instalacji PSA. Aktualnie na terenie Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu prowadzone są prace modernizacyjne w/w instalacji na potrzeby realizacji projektu usuwania dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń ze strumienia biogazu, pozwalające w efekcie na uzyskanie substytutu gazu ziemnego. Modernizacja ta prowadzona jest przez pracowników Zakładu Transformacji Energetycznej.

Mamy nadzieje, że  prowadzone w przyszłości badania nad wykorzystaniem technologii PSA w technologii chemicznej i ochronie środowiska w istotny sposób zwiększą kompetencje Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i zaowocują szeregiem nowych projektów z partnerami przemysłowymi.

Autor: Tadeusz Chwoła