Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w rundzie WB/24/2021 badań biegłości dotyczącej analiz węgla brunatnego.

Zakres badań podzielono na dwa zakresy analityczne:

Akredytowany – WB1  zawartości: 

 • wilgoci w próbce analitycznej,
 • popiołu,
 • siarki całkowitej,
 • węgla całkowitego,
 • wodoru całkowitego,
 • ciepła spalania.

 Nieakredytowany – WB2  zawartości:

 • części lotnych,
 • chloru całkowitego,
 • fluoru całkowitego,
 • azotu całkowitego,
 • rtęci.

Runda badań biegłości WB/24/2021 organizowana jest zgodnie z aktualnym akredytowanym programem badań biegłości WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY, wydanie J z dnia 24.07.2017r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania węgla brunatnego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

W bieżącej rundzie badań biegłości rozsyłana będzie analityczna próbka węgla brunatnego.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

 • Zakres WB1 –  800,00 zł netto
 • Zakres WB2 – 400,00 zł netto.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi i zamówić próbkę poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika).

Uwaga:

Dla członków sieci LABIOMEN:

 • Zakres WB1koszt zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy. Wymagane zgłoszenie poprzez platformę EBOU.
 • Zakres WB2 – 400,00 zł netto. Wymagane przesłanie zlecenia na wykonanie usługi i zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Z-ca Koordynatora Ośrodka Badań Biegłości
mgr inż. Mariusz Mastalerz

Harmonogram: • przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU

do dnia 21.02.2020r.

 • wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska)

od dnia 30.03.2021r.
do dnia 31.03.2021r.

 • wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora

do dnia 20.04.2021r.

 • wysłanie skanu Arkusza wyników do Organizatora

do dnia 23.04.2021r.

 • wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU 

do dnia 21.05.2021r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie.

 Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:mgr inż. Mariusz Mastalerz

 • Z-ca Koordynatora OBB,
  tel. 32/621 62 34

mgr inż. Magdalena Winkler

 • Statystyk OBB,
  tel. 32/621 62 26

mgr inż. Nina Bątorek-Giesa

 • Ekspert techniczny
  tel. 32/621 62 12