Działający w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla Ośrodek Badań Biegłości (Certyfikat akredytacji PCA nr PT 004) jest od kilkunastu lat organizatorem rund badań biegłości. Realizacja badań biegłości polega na analizie przez laboratoria, uczestniczących w badaniu, jednorodnego i stabilnego materiału, przygotowanego według powtarzalnych procedur przez Organizatora. Przygotowanie materiału do badań wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz fizykochemicznych w celu określenia jego jednorodności i stabilności wykonywane są w Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych, które wchodzi w skład Zespołu Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 081).

Aparatura laboratoryjna

 

Prawidłowe przygotowanie oraz jednorodność i stabilność rozsyłanych próbek decyduje o powodzeniu programu, czyli pozwala na przeprowadzenie rzetelnej oceny biegłości laboratoriów biorących w nim udział. Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych przygotowuje i analizuje pod kątem jednorodności i stabilności następujące obiekty do badań: węgle kamienne, węgle brunatne, biomasę stałą, stałe uboczne produkty spalania, stałe paliwa wtórne, mazuty oraz oleje lekkie. Dla węgli kamiennych, węgli brunatnych, stałych paliw wtórnych oraz biomas stałych parametrem potwierdzającym jednorodność i stabilność próbek jest zawartości popiołu w stanie suchym. Dla stałych ubocznych produktów spalania takim parametrem jest zawartość pierwiastka C w stanie suchym. Jednorodność i stabilność w olejach opałowych i mazutach sprawdzana jest poprzez oznaczanie ciepła spalania. Spełnienie kryterium jednorodności i stabilności przez materiał, który ma być użyty w rundzie badań biegłości często nastręcza wiele trudności. Jednak należy pamiętać, że prawidłowa analiza wyników uzyskanych podczas oceny biegłości laboratoriów przyczynia się do doskonalenia pracy laboratorium.Próbki przygotowane do analiz. 

Zapraszamy do współpracy zarówno z Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych – emisztal@ichpw.pl, jak również z Ośrodkiem Badań Biegłości obb@ichpw.pl

 

Autorzy: Joanna Hrabak i Mariusz Mastalerz