Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym szkoleniu, organizowanym w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią COVID-19, szkolenie pt.: „Doskonalenie technik analitycznych badań właściwości paliw stałych (część 11)” odbędzie się 19 maja 2021 r., o godz. 10.00, w wersji on-line poprzez platformę Microsoft Teams.

Uczestnicy seminarium otrzymają stosowny link, umożliwiający połączenie zdalne.

W załączeniu program szkolenia 19.05.2021 r.