W dniu 19 maja 2021 roku, odbyło się szkolenie pt.: „Doskonalenie technik analitycznych badań właściwości paliw stałych (Część 11)”. Szkolenie zorganizowano w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN.

Choć w wyniku zaistniałej sytuacji, związanej z pandemią COVID-19, wydarzenie przebiegało w wersji on-line, było ono okazją do dyskusji na ważkie tematy dotyczące, między innymi, badań biegłości oraz producentów materiałów odniesienia w odniesieniu
do nowych wymagań PCA: dokumenty DA-05 oraz DA-06.

W trakcie szkolenia wygłoszono następujące referaty:

  • „Miejsce LABIOMENu w zmienionej strukturze organizacyjnej IChPW”, J. Zuwała – Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, IChPW Zabrze
  • „Producenci materiałów odniesienia i organizatorzy badań biegłości w świetle nowych wymagań”, Katarzyna Głowania, Daria Benedykcińska, LGC Standards
  • „Wybrane właściwości fizykochemiczne stałych paliw wtórnych”, E. Misztal, IChPW Zabrze

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla pragnie złożyć uczestnikom podziękowania za liczny udział.

 Autor: Blanka Wilk
kontakt: bwilk@ichpw.pl  | tel.: 32 621 62 15