Prowadzone w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla prace badawczo-rozwojowe oraz eksperckie z zakresu termicznego i chemicznego przetwarzania paliw stałych (np. węgla, biomasy), a także odpadów (np. odpadów komunalnych, osadów ściekowych) oraz oczyszczania i konwersji gazów procesowych (np. syntezowych, koksowniczych, biogazu) obejmują m.in. modelowanie, symulacje, optymalizację procesów i technologii oraz obliczenia procesowe aparatów i urządzeń. Prace te są realizowane z wykorzystaniem posiadanych przez IChPW specjalistycznych narzędzi komputerowych, tj. ChemCAD, CFD Ansys Fluent, MathCAD i EES.

Przykładem realizowanych przez IChPW prac jest modelowanie technologii zgazowania stałych odpadów komunalnych z produkcją metanolu lub olefin jako element gospodarki obiegu zamkniętego, w którym wykorzystano m.in.. symulator procesowy ChemCAD.

Efektem modelowania i obliczeń symulacyjnych technologii konwersji odpadowych paliw na produkty chemiczne były opracowane dane procesowo-bilansowe, które wykorzystano podczas analiz ekonomicznych dotyczących perspektyw zagospodarowania odpadów w Polsce do roku 2050.

Więcej na ten temat w artykule w czasopiśmie Przemysł Chemiczny:

Chmielniak T., Bigda J,. Billig T., Popowicz J., Fryza R., Sobolewski A.: Model dystrybucji odpadów w Polsce w kontekście wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym węgla pierwiastkowego. Perspektywy lat 2030 i 2050, Przemysł Chemiczny, 99, 10 (2020), s. 1000-1004.

 Zapraszamy do zapoznania się z artykułem i do współpracy!

 Autor: Józef Popowicz
Zakład Gospodarki O Obiegu Zamkniętym
kontakt: jpopowicz@ichpw.pl | tel.32 621 64 19