Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu poszukuje Partnerów Projektowych z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego) do współpracy w ramach konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa, w szczególności w klastrze 8 pt.: „Klimat, energia i mobilność”.

Jesteśmy zainteresowani tematyką związaną z zagadnieniami:  • usuwania i wykorzystania dwutlenku węgla,
  • magazynowania energii,
  • produkcji wodoru,
  • zrównoważonej niskoemisyjnej produkcji biopaliw,
  • produkcji biopaliw przy wykorzystaniu fotokatalizy termicznej,
  • waloryzacji biomasy pochodzenia rolniczego,
  • termicznej obróbki biomasy w procesie toryfikacji,
  • produkcji zaawansowanych materiałów węglowych z biomasy,
  • foto-katalitycznego usuwania gazów cieplarnianych, tj. N2O, CH4 w reakcjach termo-foto-katalitycznych wspomaganych światłem słonecznym,
  • produkcji materiałów przewodzących i rozpraszających światło UV do reaktorów foto-katalizy termicznej.

Zapraszamy do współpracy!kontakt: office@ichpw.pl