21 października odbyła się V Konferencja Inżynierii Mineralnej (Mineral Engineering Conference 2020/2021). Konferencja odbyła się w trybie on-line. Na konferencji pracownik Instytutu dr inż. Michał Rejdak wygłosił referat, w którym zaprezentował wybrane rezultaty realizacji projektu o akronimie BioCoke4FAI (Bio-coke for ferroalloys industry production), dotyczącego wpływu dodatku komercyjnie dostępnego węgla drzewnego na wytrzymałość mechaniczną ubitego wsadu węglowego. Taka forma wsadu węglowego wykorzystywana jest do produkcji koksu w bateriach koksowniczych stosujących metodę wsadu ubijanego, dlatego z punktu widzenia przemysłowego wytwarzania bio-koksu na bazie mieszanek węglowo-biomasowych, ocena wpływu dodatku biokomponentów na parametry wytrzymałościowe wsadu węglowego jest niezwykle istotna.

Streszczenie referatu można pobrać klikając na link: MEC_2021_abstract

Projekt BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production realizowany jest wspólnie z Instytutem badawczym SINTEF z Norwegii oraz partnerami przemysłowymi: producentem żelazostopów ERAMET z Norwegii oraz krajowym producentem koksu – Koksownią Częstochowa Nowa. IChPW pełni rolę Promotora Projektu. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można znaleźć na stronie: www.biocoke4fai.pl

 Autor: Michał Rejdak
Zakład Technologii Koksowniczych
Kontakt: mrejdak@ichpw.pl