W październiku bieżącego roku Instytut w konsorcjum z Fundacją Frank Bold przeprowadził cykl warsztatów szkoleniowych na zlecenie Urzędów Marszałkowskich województw mazowieckiego i małopolskiego. Szkolenia obejmowały tematykę kontrolowania przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych i były dedykowane dla pracowników merytorycznych samorządu terytorialnego i straży miejskich/gminnych.

W województwie mazowieckim szkolenia odbywały się zdalnie, a podczas 10 spotkań przeszkolono 600 uczestników. Warsztaty szkoleniowe realizowane w województwie małopolskim przeprowadzono stacjonarnie w hotelu Qubus w Krakowie, gdzie zorganizowano cykl 20 szkoleń, w których wzięło udział 511 osób. Łącznie na terenie tych dwóch województw przeszkolono 1111 osób.

Szkolenia przeprowadzał zespół ekspertów Instytutu – Katarzyna Matuszek, Edyta Misztal i Mariusz Mastalerz oraz radca prawnyz Fundacji Frank Bold – Miłosz Jakubowski. Szkolenie w województwie małopolskim było dodatkowo poszerzone o wystąpienie strażnika miejskiego, doświadczonego w organizacji i przeprowadzaniu kontroli indywidualnych palenisk.

Prelegenci przekazali uczestnikom wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów przeprowadzania kontroli, a także budowy i funkcjonowania kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń. Podczas szkoleń została omówiona uchwała antysmogowa oraz program ochrony powietrza danego województwa pod kątem kontroli palenisk. Uczestnicy poznali „krok po kroku” metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego oraz nabyli umiejętności rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych zakazanych i dopuszczonych do stosowania, a także ,podstawowych różnic w ich właściwościach i parametrach jakościowych. Przedstawiono zasadę działania najczęściej stosowanych rodzajów kotłów oraz omówione zostały różnice pomiędzy kotłami c.o. pozaklasowymi, a kotłami klasy 3, 4, 5 i spełniającymi  wymagania ekoprojektu.

Kluczowym celem prowadzonych szkoleń było poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji uczestników w tematyce kontroli przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych oraz metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych w ramach realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji. 

 



Podmioty zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do współpracy z Zakładem Ochrony Powietrza Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla – askawinska@ichpw.pl.