Podstawowym dokumentem, który w Polsce reguluje rynek paliw, jest Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Na mocy tej ustawy weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 27 września 2018r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. z dn. 4.10.2018r. poz.1890), które określa parametry jakościowe m.in. poszczególnych sortymentów węgla kamiennego. Z sortymentów średnich wyodrębniono w nim gatunek groszków o średnicy ziaren od 5,0 do 31,5mm, który przeznaczony jest do spalania w kotłach c.o. z automatycznym podawaniem paliwa (retortowych). Ponieważ jednostki te charakteryzują się bardzo niską emisją zanieczyszczeń i wysoką sprawnością konwersji energii chemicznej paliwa na ciepło, zwyczajowo były określane czy opisywane z użyciem przedrostka „eko-”, co – biorąc pod uwagę pozostałe urządzenia grzewcze zasilane paliwami węglowymi i ich poziom emisji (często dwa, a nawet trzy rzędy wyższy) – jest uzasadnione. Analogicznie, nazwę paliwa dedykowanego do tych nowoczesnych urządzeń kotłowych również opatrzono przedrostkiem „eko-” (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 27 września 2018r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, Dz.U. z dn. 4.10.2018r. poz.1890, Tabela nr 4. Wymagania jakościowe dla: węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85%węgla kamiennego (paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5mm: ekogroszek)). Nazwa ta jest zwyczajowo używana w Polsce od późnych lat 90-tych i z tego względu uwzględniona we wspomnianym rozporządzeniu.

To nazewnictwo nie jest jednak akceptowalne przez niektóre grupy działające aktywnie na rzecz poprawy jakości powietrza. Dla przykładu ClienErth Prawnicy dla Ziemi (https://www.clientearth.pl/) dopatrzyli się tu negatywnego zjawiska zwanego „greenwashing” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Greenwashing).

A jakie są fakty?  • Aktualnie trwają prace nad zmianami w/w aktów legislacyjnych.
  • Na dzień dzisiejszy jeszcze nie do końca jest pewne, jakie nazewnictwo zostanie utrzymane/wprowadzone.
  • Najprawdopodobniej zaostrzone zostaną parametry jakościowe dla paliw stałych stosowanych do ogrzewania domów.
  • Efekty tych prac nie powinny mieć wpływu na rynkową dostępność paliwa sortyment groszek, którego stosowanie gwarantuje poprawną pracę kotłów c.o. z automatycznym podawaniem węgla.

 Autor: Katarzyna Matuszek
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: kmatuszek@ichpw.pl