Wraz z Koordynatorem projektu Lig2Liq – Politechniką w Darmstad (Niemcy), mamy przyjemność przekazać Państwu zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu pt.: „Public Workshop Lig2Liq – Cost Effective Conversion of Lignite and Waste to Liquid Fuel”. Warsztaty poruszą zagadnienia związane z produkcją paliw ciekłych przy wykorzystaniu technologii zgazowania węgla brunatnego i paliw alternatywnych, oczyszczania gazu procesowego oraz związanych z tym kwestii środowiskowych i ekonomicznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2021 i będzie trwać od godziny 13:00 do 16:30. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne, postanowiliśmy nadać warsztatom formułę online, a zaproszenie skierowane jest oczywiście do wszystkich osób zainteresowanych ww. tematyką.

W celu zgłoszenia chęci wzięcia udziału w warsztatach prosimy skorzystać z niniejszego linku i wypełnić krótkie zgłoszenie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykle interesującym wydarzeniu!

W ramach projektu L2L, IChPW było odpowiedzialny za realizację badań laboratoryjnych wszystkich testowanych w projekcie paliw i odpadów, badania kinetyki procesu zgazowania oraz badania optymalizacyjne procesu zgazowania realizowanego w reaktorze z pęcherzykowym złożem fluidalnym. Istotnym aspektem projektu było wykorzystanie CO2 jako głównego czynnika zgazowującego, a Instytut w swojej pracy skupił się również nad oceną wpływu realizacji procesu zgazowania przy ciśnieniach wyższych niż atmosferyczne.

 Autor: Mateusz Szul
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
Kontakt: mszul@ichpw.pl