23 listopada 2021 roku, odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród 20. Jubileuszowej edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021” pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Marszałka Województwa Śląskiego. W trakcie gali Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla został nagrodzony EKOLAUREM w kategorii: Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym za przedsięwzięcie Metodyka wraz z programem komputerowym POP Feniks.

Na gali wyróżniono również dyrektora Instytutu Aleksandra Sobolewskiego Medalem PIE jako wyraz uznania dla działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 Program komputerowy POP Feniks jest  narzędziem wspierającym jednostki samorządowe w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Opracowana w Instytucie metodyka wykrywania spalania odpadów pozwala na wiarygodną i jednoznaczną identyfikację spalania odpadów w palenisku domowym. Zaletami opracowanej metodyki są:

  • jednoznaczność
  • techniczna wykonalność
  • niski koszt wykonywania
  • zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi

Opracowany program komputerowy pozwala gminom samodzielnie wykorzystywać unikalny algorytm klasyfikacyjny w rutynowych działaniach kontrolnych.