Wzrastające ceny uprawnień do emisji CO2 oraz w dalszej perspektywie zredukowanie darmowych uprawnień w większości branż zaproponowane w pakiecie ‘Fit for 55’, wymuszą na polskich przedsiębiorcach działania zmierzające do obniżenia energochłonności i emisyjności polskiego przemysłu. Ceny uprawnień do emisji CO2 szaleją, a wraz z nimi ceny energii. Cena uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS z poziomu ok. 30 euro na tonę na początku tego roku podskoczyła 9 grudnia aż do ok. 90 euro. Niektórzy analitycy przewidują, że cena uprawnień do emisji może przekroczyć barierę 100 euro za tonę w bardzo krótkim czasie (!) Tak dynamiczne zmiany powodują niepokoje konsumentów, co w konsekwencji determinuje do działania przedsiębiorstwa, aby przeciwdziałać emisji CO2 do atmosfery.

Już teraz zarówno niektóre polskie firmy, jak i lokalne samorządy, zgodnie z ideą Europejskiego Zielonego Ładu, starają się wdrożyć nowe strategie sprzyjające rozwojowi produktów o zamkniętym cyklu życia i neutralnych dla klimatu, pełnemu wykorzystaniu zasobów, stosowaniu odnawialnych źródeł energii i zmniejszaniu emisji w fabrykach przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności.

Jeśli nie masz jasno określonej strategii, jeśli chcesz się dowiedzieć jakie rozwiązanie byłoby dla Twojej firmy najlepsze, tak aby ograniczyć emisyjność i zmniejszyć energochłonność,  skontaktuj się z nami!

Wykonamy dla Twojego zakładu:  • bilans masowo-energetyczny w celu określenia zużycia/zapotrzebowania mediów energetycznych, procesowych, a także generowanych odpadów poprodukcyjnych możliwych potencjalnie do energetycznego zagospodarowania,
  • określimy aktualną emisję CO2 i wskażemy działania kierunkowe w zakresie poprawy efektywności gospodarki energetycznej i obniżenia emisji CO2,
  • opracujemy koncepcję wykorzystania OZE w przedsiębiorstwie (np. opartą na farmie fotowoltaicznej lub elektrolizerze) w celu zwiększenia stopnia uniezależnienia w zakresie zewnętrznej energii elektrycznej i poprawy efektu środowiskowego,
  • oszacowanie kosztów inwestycyjnych koncepcji wykorzystania OZE, a także unikniętych kosztów związanych m.in. z zakupem energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2,
  • przedstawimy rekomendacje w zakresie działań związanych z poprawą efektywności energetycznej zakładu, a także wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej.

 

Bez działania Twoje przedsiębiorstwo
może stracić na konkurencyjności!

Zapraszamy do współpracy!

 Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: jbigda@ichpw.pl | kignasiak@ichpw.pl