Burze, trąby powietrzne, ulewne deszcze czy fale upałów sprawiają, że coraz częściej sięgamy po prognozy pogody. Przewidywanie pogody na bliższą lub dalszą przyszłość oparte jest na modelowaniu numerycznym i obliczeniach symulacyjnych, realizowanych między innymi przy użyciu oprogramowania CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) – obliczeniowej mechaniki płynów.

Oprogramowanie CFD jest coraz częściej stosowane w badaniach naukowych, w szczególności do modelowania przepływów płynów ściśliwych, newtonowskich lub nienewtonowskich, przepływów wielofazowych (gaz, ciecz, ciało stałe), przepływów z towarzyszącą reakcją chemiczną, przepływów przez struktury porowate, itp.

Instytut posiada wieloletnie doświadczenia w modelowaniu różnych procesów przepływowych przy użyciu oprogramowania CFD, tj.: Ansys Fluent, CPFD Barracuda i MFiX. Oprogramowanie to wykorzystywano w wielu projektach badawczych, między innymi do: analizy rozkładu temperatury nad baterią koksowniczą, predykcji spadku ciśnienia i stopnia sedymentacji fazy stałej w wielofazowym przepływie paliwa zawiesinowego, modernizacji i powiększenia skali innowacyjnego cyrkulacyjnego reaktora zgazowania paliw stałych oraz predykcji stopnia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i pyłów w terenie zabudowanym i innych.

Animacja (kliknij w grafikę) pokazuje wynik symulacji przepływu fazy stałej w innowacyjnej suszarce (patent nr PL218659B1). Opracowany model wykorzystano do zoptymalizowania konstrukcji urządzenia pod kątem maksymalizacji stopnia wysuszenia materiału stałego.

Zapraszamy do współpracy

 Autor: Józef Popowicz
Zakład Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Kontakt: jpopowicz@ichpw.pl | tel.32 621 64 19