W tym roku Kapituła nagrody „Diament IChPW” im. prof. Henryka Zielińskiego, pod przewodnictwem dr. hab. inż. Sławomira Stelmacha, uhonorowała Pana prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicza – przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu kadencji 2021-2025, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz wspierania działalności naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Nagroda „Diament IChPW” im. prof. Henryka Zielińskiego jest wyróżnieniem przyznawanym od 2012 za wybitne zasługi w działalności na rzecz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Dotychczasowymi laureatami nagrody są m.in.: prof. Aleksander Karcz, Małgorzata Mańka-Szulik, Grzegorz Tobiszowski, prof. Krystian Probierz, prof. Jerzy Buzek czy dr hab. inż. Marek Ściążko.

Wręczając w imieniu kapituły statuetkę Panu Januszowi Kotowiczowi dyrektor Aleksander Sobolewski dziękował między innymi za osobiste zaangażowanie Pana Profesora w wieloletnią współpracę z Instytutem przy realizowanych wspólnie z Politechniką Śląską projektach naukowych i badawczych.

Szanownemu Laureatowi serdecznie gratulujemy!!!