Biogaz jest dobrze znanym źródłem energii odnawialnej dla skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Produkcja biogazu jest technologią przetwarzania, która generuje energię odnawialną i przetwarza odpady organiczne w przefermentowaną biomasę, która może być używana jako nawóz i dodatek do gleby.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (European Biogas Association) w ciągu 2 lat (2018-2020) liczba instalacji produkcji biometanu w Europie wzrosła z 483 (2018r.) do 729 jednostek (2020r.). Obecnie w Europie biometan produkuje 18 krajów. Najwięcej instalacji znajduje się w Niemczech (232), następnie we Francji (131) i Wielkiej Brytanii (80).

Komercyjna produkcja biogazu wzrosła, ponieważ może on być wykorzystywany jako paliwo lub do produkcji energii, a jednocześnie przyczynia się do niższego stężenia gazów cieplarnianych, gdy jest gromadzony w cyklu zamkniętym i nie jest emitowany do atmosfery.

W celu dostosowania biogazu do wyższych standardów paliwowych (tzw. upgreading gazu), tj. usunięcia niepożądanych składników, m.in. takich jak CO2 i H2S, stosowane są przede wszystkim takie metody jak: absorpcja chemiczna i fizyczna (glikole, skruber wodny), adsorpcja (w tym adsorpcja zmiennociśnieniowa ? PSA) oraz w mniejszym stopniu metody membranowe i kriogeniczne.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla posiada instalacje badawcze, z wykorzystaniem których można prowadzić badania procesu oczyszczania biogazu do biometanu. Są to: dwie instalacje badawcze do absorpcji chemicznej, w skali 5 m3/h oraz 100 m3/h, a także instalacja wykorzystująca adsorpcję zmienno-ciśnieniową (PSA) o wydajności 1 m3/h.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Autor: Tomasz Spietz
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: tspietz@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 64 31