W dniu 27.01 miała miejsce konferencja zorganizowana przez Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (ang. World Energy Council) pt. ?Problem CO2 w energetyce zawodowej i przemyśle ? możliwości redukcji kosztów i wpływu na środowisko?.

Instytut reprezentował prof. dr hab. inż. Jarosław Zuwała, z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, który wygłosił prezentację pt. ?Wychwytywanie CO2 w energetyce i chemii oraz jego dalsze wykorzystanie ? kompetencje i doświadczenia IChPW? a także uczestniczył w dyskusji eksperckiej, której moderatorem był dr hab. inż. Henryk Majchrzak, prof. nadzw, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej PK WEC.