Obecnie w Polsce istnieje ponad 300 biogazowni, a z rejestru wytwórców biogazu rolniczego wynika, że na rok 2022 (kwiecień) w Polsce mamy 112 przedsiębiorstw posiadających łącznie 132 instalacje biogazowni przeprowadzających fermentację metanową surowców rolniczych, takich jak produkty uboczne rolnictwa, odchody zwierzęce, pozostałości przemysłu rolno-spożywczego czy biomasa leśna. Roczna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego wynosi ponad 532 miliony m3, a łączna zainstalowana moc elektryczna instalacji to 130,4 MWe. Największa instalacja w Darżynie w woj. pomorskim produkuje 10 milionów m3 biogazu rolniczego na rok i wytwarza 2,4 MWe.

Kolejna instalacja powstanie po raz pierwszy na terenie Bydgoszczy. Biogazownia będzie w stanie przerobić rocznie do 60 tys. ton odpadów roślinnych. Miejska spółka ProNatura stara się o dofinansowanie zewnętrzne na ten cel. Ze względu na prośrodowiskowy charakter inwestycji i współpracę wielu gmin może ono wynieść do 85 proc.

Biogazownie przyczyniają się do rozwiązywania problemu z częścią odpadów i pozostają przyjazne dla środowiska. Z odpadków pochodzenia roślinnego powstaje biogaz, który mógłby być bazą do produkcji paliwa, np. dla „śmieciarek”. W efekcie końcowym otrzymuje się także ekologiczny nawóz. Funkcjonowanie biogazowni pozwala także na zapewnienie miastom odpowiednich wskaźników recyklingu, których niespełnianie grozi karami finansowymi. W Polsce możliwość wtłaczania biogazu do sieci gazu ziemnego przewidziano jedynie dla biogazu rolniczego. Operator systemu gazowego jest co prawda zobowiązany do odbioru biogazu rolniczego, ale pod warunkiem spełnienia określonych przez biogaz parametrów jakościowych, a to oznacza w praktyce akceptację jedynie biometanu, czyli uszlachetnionego biogazu, jak dotąd nie wytwarzanego w Polsce.

Uruchomienie nowej biogazowni w Bydgoszczy zaplanowane jest na początek 2025 roku. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie prac projektowych, a obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej.


Jednym z obszarów działalności Zakładu Ochrony Powietrza Instytutu jest kompleksowa ocena oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko, w tym m.in. sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania na środowisko oraz wsparcie merytoryczne przedsiębiorców w trakcie postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji środowiskowej.

 Autor: Radosław Lajnert
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: rlajnert@ichpw.pl