Z punktu widzenia użytkownika paliw stałych, oprócz odpowiednich parametrów paliwa takich jak wartość opałowa, zawartość wilgoci, siarki, części lotnych, czy spiekalność, w wielu zastosowaniach niemniej istotna jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna paliwa. Parametr ten jest kluczowy w przypadku paliw kompozytowych i formowanych (brykietów, pelletów, granulatów), które łatwo ulegają degradacji już podczas załadunku, transportu lub magazynowania.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od lat zajmuje się opracowywaniem receptur i procedur wytwarzania paliw formowanych (z biomasy, odpadów, węgli). Nasze prace skoncentrowane są nad opracowywaniem receptur paliw o wysokim wskaźniku wytrzymałości mechanicznej przy zachowaniu efektywności ekonomicznej procesu i z poszanowaniem wymogów ekologicznych. Lata doświadczeń pozwoliły nam na wypracowanie własnych lub zaadaptowanie powszechnie stosowanych procedur badania wytrzymałości mechanicznej paliw stałych. W zależności od rodzaju paliwa oraz czynnika krytycznego (wpływającego kluczowo na degradację mechaniczną cząstek paliwa) stosujemy różne metody badania wytrzymałości mechanicznej, umożliwiające nie tylko uzyskanie powtarzalnego wyniku, ale również dające możliwość jego odniesienia do innych paliw lub do surowca z którego powstały.

W naszej ofercie znajdą Państwo bogatą ofertę badań wytrzymałościowych w następującym zakresie:

  • Wytrzymałości mechanicznej metodą bębnową wg normy PN-G-04650:1997,
  • Wytrzymałości mechanicznej formowanych paliw stałych i koksu metodą bębnową (mini Micum),
  • Odporności na zrzut (na bazie Shatter test),
  • Ścieralności, np. pelletów, granulatów, węglowych paliw stałych na bazie węgli, biomasy i innych surowców wg normy PN-EN ISO 17831 (urządzenie Pelltest),
  • Analizy wytrzymałości na ściskanie i ścinanie (prasa wytrzymałościowa – do 5 kN nacisku).

Warto również zaznaczyć, że wykonujemy nie tylko badania wytrzymałościowe, ale na życzenie klienta dokonujemy pełnej interpretacji uzyskanych wyników badań wraz z opracowaniem wytycznych do poprawy wytrzymałości mechanicznej paliwa.

 Autor: Krzysztof Supernok
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: ksupernok@ichpw.pl | tel.: 32 621 63 61