W dniu 30.05.2022 odbyło się spotkanie pt. „Malujemy śląskie niebo”, będące elementem  obchodów Zielonego Tygodnia UE oraz 30-lecia Programu LIFE. Spotkanie odbyło się w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Uczestniczyli w nim konsorcjanci projektu: IChPW, Politechnika Śląska, Śląski Ogród Botaniczny oraz Śląski Urząd Marszałkowski, a także Zespół Szkół Plastycznych z Katowic. Miejscem spotkania były tereny muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

W ramach spotkania odbyły się prezentacje dotyczące problematyki jakości powietrza oraz zielonej infrastruktury w mieście, wykłady popularnonaukowe oraz happening plastyczny. 

Prezentacja IChPW obejmowała pokaz praktycznego wykorzystania drona do pomiarów w smudze dymu stężeń wybranych zanieczyszczeń: PM10, PM2,5, LZO, NO, NO2, CO. Wyniki w postaci przebiegów czasowych stężeń, można było śledzić na bieżąco na ekranie monitora.

Podczas pokazu eksperci IChPW udzielali  odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

 Autorzy: Jacek Żeliński
Zakład Ochrony Powietrza
e-mail: jzelinski@ichpw.pl |  tel.: 32 621 65 42