W dniu 30 maja 2022 odbyło się spotkanie techniczne projektu o akronimie BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. Spotkanie zostało zorganizowane przez SINTEF, które pełni rolę Partnera Badawczego Projektu. Projekt jest realizowany w ramach programu POLNOR 2019 przez konsorcjum polsko-norweskie: IChPW (Polska, Promotor projektu), SINTEF (Norwegia, partner badawczy), ERAMET (Norwegia, partner przemysłowy, producent żelazostopów) oraz KCN, Koksownia Częstochowa Nowa (Polska, partner przemysłowy – producent koksu). Kierownikiem projektu jest pracownik IChPW – dr inż. Michał Rejdak.

Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej w siedzibie SINTEF w Trondheim w Norwegii. W spotkaniu wzięli udział wszyscy reprezentanci uczestników projektu. Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej części wszyscy partnerzy zaprezentowali wyniki zrealizowanych badań. W drugiej części omówiono zakres prac, które będą jeszcze wykonywane, z uwzględnieniem uzyskanych do tej pory wyników. Poruszano również sprawy organizacyjne związane z rozliczaniem finansowym projektu. W trakcie trzeciej części gospodarze spotkania oprowadzili uczestników po laboratoriach SINTEF.

Idea realizowanego projektu opiera się na wytworzeniu reduktora hybrydowego na bazie mieszanek węglowo-biomasowych (zastąpienie nieodnawialnego węgla pierwiastkowego tworzącego strukturę koksu węglem pochodzącym ze źródeł odnawialnych) i zweryfikowaniu jego przydatności w skali pilotowej. Konsorcjum projektowe składające się doświadczonych jednostek badawczych o ugruntowanej pozycji w przemyśle koksowniczym (IChPW) i metalurgicznym (SINTEF) oraz czołowych producentów koksu (KCN) i żelazostopów (ERAMET) łączy siły, aby sprostać postawionemu wyzwaniu.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014‑2021 w ramach umowy nr: NOR/POLNOR/BioCoke4FAI/0070/2019-00.

 Autor: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: bmertas@ichpw.pl