Pierwszy kwartał 2022 roku był okresem o wyjątkowo dynamicznej zmienności cen nośników energetycznych. Głównym impulsem napędzającym te zmiany były wydarzenia geopolityczne związane z wojną w Ukrainie. Sytuacja ta wywołała lawinowe poruszenie rynków kapitałowych na całym świecie. Dwa pierwsze miesiące drugiego kwartału 2022 roku nie przyniosły stabilizacji notowań nośników energetycznych. Największą dynamikę zmiany ceny kontraktów terminowych w tym okresie zaobserwowano dla energii elektrycznej (kontrakty terminowe TGeBase), której cena wzrosła o 76,9%. Duży wpływ na dynamiczny wzrost ceny energii elektrycznej jest pochodną wzrostu ceny węgla energetycznego (wzrost ceny kontraktów terminowych CIF ARA na ARGUS-McCloskey o 23,9%) oraz uprawnień do emisji CO2 (wzrost o 10,8%). Ze względu na strukturę krajowej produkcji energii elektrycznej, zmiany ceny tych czynników istotnie wpływają na koszt produkcji energii elektrycznej, a tym samym jej cenę na giełdzie. Stosunkowo niewielkim wzrostem charakteryzowała się cena ropy naftowej (kontrakty terminowe Crude Oil WTI), której wartość w drugim kwartale 2022 wzrosła o 11,3%. Warto przypomnieć, że cena ropy naftowej w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosła o 104,1%, co przełożyło się również na inne gałęzie światowej gospodarki. Jedynym z analizowanych nośników energetycznych, którego cena spadała na przestrzeni kwietnia i maja, jest gaz ziemny. Cena kontraktów terminowych gazu ziemnego (TGEgasDA) spadła w tym okresie o 29%. Jest to odreagowanie rynku po wysokim wzroście ceny w pierwszym kwartale 2022 roku, który w tym okresie wyniósł ponad 70%.

Chcąc reagować na zmienność cen kopalnych nośników energetycznych, przedsiębiorstwa energochłonne mogą optymalizować własny bilans energetyczny w ramach szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla posiada zakład specjalizujący się w konsultingu z zakresu GOZ i pomaga przedsiębiorstwom w optymalizacji procesów przemysłowych.

Zapraszamy do kontaktu.

 Autor: Mateusz Kochel
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: mkochel@ichpw.pl  |  tel. 32 621 65 53