Pelety oferowane odbiorcom indywidualnym i przemysłowym wytwórcom energii elektrycznej bądź ciepła powinny charakteryzować się odpowiednią jakością. W celu jej zapewnienia powstały systemy certyfikujące ENplus i DINplus, gdzie jednym z podstawowych parametrów określających jakość tego paliwa jest jego wytrzymałość mechaniczna. Pelety o słabej wytrzymałości stają się materiałem sypkim, stwarzającym problemy eksploatacyjne i logistyczne. Sypki materiał biomasowy niesie ze sobą również wzrost ryzyka zapłonu bądź wybuchu.

Pierwszy egzemplarz – a w zasadzie prototyp – tego urządzenia opracowano, zbudowano i wdrożono do eksploatacji w Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w 2015 roku. Wdrożona w Instytucie metoda badawcza zgodna z normą PN-EN ISO 17831-1:2016-02 przy zastosowaniu urządzenia PelTest posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Na tym urządzeniu przeprowadzono już setki badań na potrzeby własne Instytutu oraz zleconych przez klientów zewnętrznych. Przez cały okres dotychczasowej eksploatacji urządzenie pracowało wzorowo, nie wymagając żadnych nakładów inwestycyjnych i zapewniając uzyskanie wyników na wymaganym wysokim poziomie wiarygodności.

W maju br. kolejne urządzenie PelTest, wyprodukowane na mocy umowy licencyjnej przez firmę Testchem sp. z o.o. trafiło do nowego właściciela – firmy Grill Impex Polska sp. z o.o.

Nowemu właścicielowi urządzenia PelTest dziękujemy za zaufanie i życzymy dużo zadowolenia z zakupionego produktu, a wszystkich przyszłych klientów, zainteresowanych urządzeniem zapraszamy do kontaktu!