W dniach od 1 do 3 czerwca, pracownicy IChPW dr inż. Michał Rejdak i dr inż. Małgorzata Wojtaszek – Kalaitzidi, odbyli wizytę studyjną w ramach projektu BioCoke4FAI. Wizyta studyjna miała miejsce w norweskim instytucie badawczym SINTEF w Trondheim, który jednocześnie jest partnerem badawczym projektu. Opiekunem wizyty był dr inż. Michał Książek z SINTEF. W ramach wizyty pracownicy IChPW uczestniczyli w badaniach technologicznych wytworzonych w Instytucie bio-koksów. Badania obejmowały parametry bio-koksów istotne z punktu widzenia wytwarzania żelazostopów manganowych, takie jak oporność elektryczna, reakcyjność wobec gazu CO/CO2 (metoda SINTEF), mikrostruktura (metoda EPMA – mikroskopia elektronowa) i reakcyjność wobec żużla.

 

Idea realizowanego projektu opiera się na wytworzeniu reduktora hybrydowego na bazie mieszanek węglowo-biomasowych (zastąpienie nieodnawialnego węgla pierwiastkowego tworzącego strukturę koksu węglem pochodzącym ze źródeł odnawialnych) i zweryfikowaniu jego przydatności w skali pilotowej. Konsorcjum projektowe składające się doświadczonych jednostek badawczych o ugruntowanej pozycji w przemyśle koksowniczym (IChPW) i metalurgicznym (SINTEF) oraz czołowych producentów koksu (KCN) i żelazostopów (ERAMET) łączy siły, aby sprostać postawionemu wyzwaniu.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014‑2021 w ramach umowy nr: NOR/POLNOR/BioCoke4FAI/0070/2019-00

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.biocoke4fai.pl

 Autor: Michał Rejdak
Zakład Technologii Koksowniczych
Kontakt: mrejdak@ichpw.pl