Nowości

Górnik potrzebny od zaraz!

AUDIT ISO 9001

W dniach 7-8.10.2021 r. przeprowadzony został audit nadzoru II, przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w formie zdalnej.

W wyniku auditu auditor stwierdził, że wdrożony system zarządzania jakością funkcjonujący w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu jest utrzymywany i doskonalony co pozwala go uznać za zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz utrzymać w dotychczasowym zakresie Certyfikat systemu zarządzania jakością Nr J-2008/7/2019 wraz z certyfikatem Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet Nr PL-J-2008/7/2019. Więcej >>