Nowe Aktualności

Zawiadomienie o dniach wolnych w IChPW

Informujemy, że w okresie od 03.08 – 17.08.2020 r. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla trwać będzie przerwa urlopowa.

Wszystkie informacje przesyłane do Instytutu drogą pocztową, elektroniczną oraz faksową będą archiwizowane do czasu jej zakończenia.W sprawach pilnych prosimy o kontakt do 31.07.2020 oraz od 18.08.2020.

Więcej >>

Efekt termicznego przetwarzania węgla to nie tylko CO2

Proces termicznego przetwarzania węgla to nie tylko spalanie, w efekcie czego powstaje ditlenek węgla ale również proces koksowania, którego produktem gazowym jest gaz koksowniczy, składający się głównie z metanu (CH4) i wodoru (H2).

Więcej >>

Informatyzacja przemysłu

Od pewnego czasu miarą nowoczesności i innowacyjności przemysłu (i nie tylko) jest  poziom jego zautomatyzowania i zinformatyzowania. Dziś trudno nawet sobie wyobrazić pracę niektórych linii technologicznych bez chociażby podstawowych systemów ich automatycznego sterowania, czy niektórych zakładów bez podstawowej sieci informatycznej. Jak istotne to ma znaczenie wielu z nas mogło się ostatnio przekonać wykonując dzięki nim pracę zdalną.

Więcej >>

XV konferencja naukowo-techniczna pt. „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Schyłek branży czy wielka transformacja?”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV konferencji naukowo-technicznej pt. „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Schyłek branży czy wielka transformacja?”

Więcej >>

Szanujmy energię – ORC sposobem na zagospodarowanie energii odpadowej

ORC (z ang. Organic Rankine Cycle) stanowi niskotemperaturowy odpowiednik klasycznego obiegu Clasiusa-Rankine’a, w którym stosowanymi czynnikami obiegowymi są tzw. niskowrzące czynniki organiczne (węglowodory).

Więcej >>