Nowe Aktualności

„Wodorowa” wideokonferencja

Trzy kolory wodoru

Dnia 25.11.2020 r. odbyła się  wideokonferencja sygnatariuszy listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Więcej >>

Kłopotliwe pierwiastki w procesie toryfikacji biomasy

Biomasa pochodzenia rolnego posiada ogromny potencjał pod względem wykorzystania jej jako źródła energii odnawialnej. Więcej >>

Rtęć w węglu kamiennym

Nie każdy wie, że w węglu kamiennym oprócz zanieczyszczeń takich jak siarka, występuje również rtęć. Więcej >>

Termiczne przetwarzanie biomasy na zielony węgiel.

Ogólnie dostępną alternatywą dla paliw kopalnych są naturalne zasoby odnawialnie, takie jak biomasa drzewna czy też rolna, Więcej >>