Nowe Aktualności

Zmiana formy Konferencji KOKSOWNICTWO 2020

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chciałbym poinformować, że XXVIII konferencja naukowo-techniczna  KOKSOWNICTWO 2020 przenosi się w formę zdalną. Wzorem innych europejskich i światowych konferencji odbędzie się ona w przestrzeni wirtualnej 1 października 2020 r. Uczestnicy nie będą ponosili żadnych kosztów. Więcej >>

Spotkanie z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką

W dniu 19 września br. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach miało miejsce spotkanie z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką oraz wiceministrami – Ireneuszem Zyską i Piotrem Dziadzio. Tematami spotkania, w którym wziął także udział Dyrektor IChPW, dr inż. Aleksander Sobolewski były m.in. kwestie dotyczące możliwości przemysłowego wdrożenia na Śląsku czystych technologii węglowych w połączeniu z technologiami usuwania CO2 oraz przyszłością rozwoju technologii wodorowych. 

Podkreślono znaczenie rozwoju technologicznego dla ochrony klimatu oraz utrzymania miejsc pracy w górnictwie.

Spotkanie z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką

Porozumienie afiliacyjne IChPW z wydawnictwem MDPI

Informujemy, że 15 września 2020 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla podpisał porozumienie afiliacyjne z wydawnictwem MDPI działającym w trybie Open Access. Porozumienie obejmować będzie współpracę z czasopismami Energies i Fuels.

Więcej >>

Od Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do okresowych kontroli emisji z pieców i kotłów

7 sierpnia 2020 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12329603/12659457/dokument459997.pdf), której istotnym elementem jest utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Więcej >>

Granty Interwencyjne NAWA

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Więcej >>