Kontakt do dyrektorów Centrum:Teresa Topolnicka dr inż. Teresa Topolnicka – Dyrektor Centrum Badań Laboratoryjnych
tel. 32/621 62 00, e-mail: ttopolnicka@ichpw.pl