logo_iinowatreat
Innowatreat – materiały do pobrania

 

 

 

 Raporty Projektowe

 

raport1A. Kwiecińska, R. Lajnert, R.Bigda – Charakterystyka, oczyszczanie i zagospodarowanie ścieków koksowniczych – przegląd literatury, 2016

 

 

 

 

raport1A.Kwiecińska, J. Figa, K. Rychlewska, M. Chrubasik – Metody analityczne w oznaczaniu zanieczyszczeń w ściekach koksowniczych (cyjanki, siarczki, azot amonowy, fenole i smoły jako WWA), 2017

 

 

 

raport1

A. KWIECIŃSKA, R. LAJNERT, R, BIGDA,  ŚCIEKI KOKSOWNICZE – MIEJSCA POWSTAWANIA,  SPOSOBY OCZYSZCZANIA I METODY UTYLIZACJI –  PRZEGLĄD LITERATURY, Proceedings of Ecopole, 2017, 11 (1), 19-28,

 

 

 

Prezentacje na konferencjach

prezentacja
ECOpole 2016, A.Kwiecińska,  S.Stelmach, J.Figa,  M.Chrubasik, Coke oven wastewater – formation, treatment and utilization methods –  a review

 

 

prezentacja
ECOpole 2017, A.Kwiecińska, J.Figa, K.Rychlewska,  M.Chrubasik, Main contaminants in coke oven wastewater – methods  of determination and removal

 

prezentacja
Koksownictwo 2017, A.Kwiecińska, J.Figa, K.Rychlewska, S.Stelmach, Oczyszczanie ścieków koksowniczych – stan obecny i możliwość modernizacji z wykorzystaniem czystych technologii – wprowadzenie do założeń projektu INNOWATREAT i możliwość modernizacji z wykorzystaniem czystych technologii – wprowadzenie do założeń projektu INNOWATREAT

prezentacja
MEMPEP2018, A.Kwiecińska, M.Kochel, K.Rychlewska, J.Figa, Zastosowanie ultrafiltracji w doczyszczaniu chemicznie oczyszczonych ścieków koksowniczych

 

prezentacjaK.Rychlewska, A.Kwiecińska, M.Kochel, J.Figa, Zastosowanie ultrafiltracji w doczyszczaniu  biologicznie oczyszczonych ścieków koksowniczych

 

Artykuły 

wkrótce dostępne do pobrania

Partnerzy projektu 

ichpw_logo_inno

 

akvola_logo_inno

 

 cs_inno

 

polit_wroc_inno polit_krak_inno
mail
 mail mail
mail
mail

teu_plmnisw_pl

Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego