partonat-01Jubileusz 65 lecia działalności
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.W tym roku Instytut chemicznej Przeróbki Węgla obchodzi jubileusz 65 lecia działalności.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) został utworzony na mocy uchwały Rady Ministrów w 1955 roku. Od początku funkcjonowania, jego działalność badawcza koncentrowała się na zagadnieniach termochemicznej przeróbki węgla, gromadząc w swej organizacji ówczesny Zakład Chemicznej Przeróbki Węgla GIG z jego krakowską filią ds. łupków bitumicznych, Centralne Laboratorium Koksochemiczne, warszawski Zakład Gazownictwa z filiami oraz grupę badawczą techniki cieplnej z Instytutu Metalurgii w Gliwicach. Siedzibą IChPW było Zabrze-Biskupice. Do powołania Instytutu przyczynili się m.in. Józef Salcewicz, ówczesny wiceminister hutnictwa, Bolesław Krupiński – czołowa postać w górnictwie i Wojciech Świętosławski – wybitny fizykochemik, badacz węgla.

Rys historyczny Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Uroczysta gala Jubileuszu 65-lecia działalności Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla która miała się odbyć 8 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Łaźnia Łańcuszkowa kopalni „Królowa Luiza” została ze względu na okoliczności odwołana.