partonat-01Jubileusz 65 lecia działalności
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.



W tym roku Instytut chemicznej Przeróbki Węgla obchodzi jubileusz 65 lecia działalności.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) został utworzony na mocy uchwały Rady Ministrów w 1955 roku. Od początku funkcjonowania, jego działalność badawcza koncentrowała się na zagadnieniach termochemicznej przeróbki węgla, gromadząc w swej organizacji ówczesny Zakład Chemicznej Przeróbki Węgla GIG z jego krakowską filią ds. łupków bitumicznych, Centralne Laboratorium Koksochemiczne, warszawski Zakład Gazownictwa z filiami oraz grupę badawczą techniki cieplnej z Instytutu Metalurgii w Gliwicach. Siedzibą IChPW było Zabrze-Biskupice. Do powołania Instytutu przyczynili się m.in. Józef Salcewicz, ówczesny wiceminister hutnictwa, Bolesław Krupiński – czołowa postać w górnictwie i Wojciech Świętosławski – wybitny fizykochemik, badacz węgla.

Rys historyczny Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Uroczysta gala Jubileuszu 65-lecia działalności Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla która miała się odbyć 8 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Łaźnia Łańcuszkowa kopalni „Królowa Luiza” została ze względu na okoliczności przełożona. O nowym terminie powiadomimy Państwa niebawem.