Przewodnicząca:   Teresa Kordas

Krystyna Kondracka

Wiesława Tabor