Przewodniczący: dr hab. Inż. Marek Ściążko, prof. nadzw.

dr inż. Aleksander Sobolewski