⇒ Nadsyłanie zgłoszeń:        do 15 czerwca

⇒ Przesłanie streszczeń:       do 30 lipca

⇒ Opłata za konferencję:

  • Koszt uczestnictwa:     do 15 sierpnia
  • Koszt noclegu:             do 27 siepnia

⇒ Przesłanie prezentacji:      do 30 sierpnia