STRATEGICZNE PROBLEMY KOKSOWNICTWA referaty plenarne  1. Zasoby węgla koksowego na świecie – M.Wojtaszek-Kalaitzidi (IChPW)
  2. Dekarbonizacja przemysłu stalowego w Unii Europejskiej – M.Niesler (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica) 
  3. Zmiany struktury generacji energii elektrycznej w Polsce do 2040. Prognoza zapotrzebowania na beton oraz stal w obszarze wytwarzania i sieciowym – M.Ściążko prof.nadzw. 
  4. Współczesne rozwiązania technologiczne dla koksowni – Z.Figiel (BP Koksoprojekt Sp. z. o.o)

Panele tematyczne  1. Rynek węgla i koksu – moderator B.Mertas (IChPW)
  2. Technologia produkcji koksu i inwestycje – moderator M.Rejdak (IChPW)
  3. Gospodarcze, społeczne i środowiskowe otoczenie koksownictwa – moderator K.Ignasiak (IChPW)

Prezentacje dodatkowe  1. Coke Oven Gas treatment – Franck Ganne, Steel Industry Expert