Honorowy patronat nad XXIX Konferencją KOKSOWNICTWO 2021 objął Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.