30 wrzesień  2021 r. (czwartek)

12:00 – 14:00  Rejestracja uczestników

14:00 – 15:00  Obiad

15:00 – 15.15  Przywitanie Gości i Uczestników – otwarcie XXIX konferencji

15:15 – 17:00  STRATEGICZNE PROBLEMY KOKSOWNICTWA – referaty plenarne

17:00 – 18.00  Panel ekspertów

19:00  Uroczysta kolacja

1 październik 2021 r. (piątek)

8:00 – 9:30     Śniadanie

Panele tematyczne

10:00 – 11:00  Rynek węgla i koksu

11:00 – 12:00  Technologia produkcji koksu i inwestycje

12:00 – 13:00  Gospodarcze, społeczne i środowiskowe otoczenie koksownictwa

13:00 – 13:15  Podsumowanie i zakończenie konferencji

14:00 – 15.00  Obiad

od 15.00  Wyjazd uczestników