Koszt obejmuje uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, udział w imprezach towarzyszących, koszty wyżywienia oraz koszty organizacyjne.

 Koszt uczestnictwa w konferencji dla jednej osoby: 1800,00 zł brutto

Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.

Istnieje możliwość zaprezentowania w trakcie konferencji stoiska wystawienniczego (firmowego) z materiałami reklamowymi.

Opłata dodatkowa wynosi: 4000,00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o dokonanie wpłaty na rachunek:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Bank Pekao S.A. Oddz. Zabrze
55 1240 4227 1111 0000 4846 4097

do dnia 15 września 2022 r.

Każdy uczestnik uiszcza opłatę za noclegi we własnym zakresie w terminie do 15.09.2022 r.   

Rezerwację noclegu w hotelu dokonujemy używając hasła „KOKSOWNICTWO”.
Dla uczestników konferencji obowiązują ceny promocyjne.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 15.09.2022 r.
wpłaty za uczestnictwo nie będą zwracane.