monitoringMonitoring stanu technicznego i technologicznego baterii koksowniczych oraz wynikające z niego działania profilaktyczne i remontowe

Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Karcza

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2012

Recenzenci: prof. ing. Miroslav Kaloč CSc, dr inż. Rudolf Cieślar.

Polskie koksownictwo dysponuje znaczną ilością nowozbudowanych baterii koksowniczych o niewielkim stopniu zużycia. Równocześnie ich praca jest silnie uzależniona od zmiennych potrzeb międzynarodowego rynku koksu, co prowadzi do częstych i znaczących zmian czasów cyklu koksowania, niekorzystnie oddziałujących na stan masywu ceramicznego. W tej sytuacji, jak również z uwagi na tendencję wydłużania czasu pracy baterii nawet do 40-tu lat, niniejsza monografia może stanowić pożyteczną lekturę dla pracowników koksowni oraz współpracujących z nimi przedsiębiorstw, instytutów badawczych i uczelni.

 

 

Spis treści:

  1. WPROWADZENIE
  2. BATERIE KOKSOWNICZE
  3. PROCESY DESTRUKCJI I RODZAJE DEFEKTÓW MASYWU CERAMICZNEGO ORAZ OKOTWICZENIA, UZBROJENIA I OSPRZĘTU BATERII KOKSOWNICZYCH
  4. METODY I URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO OCENY STANU BATERII KOKSOWNICZYCH
  5. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I REMONTOWYCH PROWADZONYCH NA BATERIACH KOKSOWNICZYCH
  6. PRZEGLĄD RÓŻNYCH METOD MONITORINGU STANU BATERII KOKSOWNICZYCH
  7. ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA STANU BATERII KOKSOWNICZEJ OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU „INTELIGENTNA KOKSOWNIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI”
  8. POSUMOWANIE

Monografia ?Monitoring stanu technicznego i technologicznego baterii koksowniczych oraz wynikające z niego działania profilaktyczne i remontowe?  jest efektem badań prowadzonych w ramach tematu badawczego 3.3 projektu POIG.01.01.02-24-017/08 ?Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki? i stanowi element promocji projektu i jego rezultatów.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na: www.inteligentna-koksownia.pl

Druk zamówienia znajduje się tutaj

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.