Główni partnerzy naukowiWspółpraca w organizacjach naukowych • Konsorcjum IATI – Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
 • Centrum POLINTEGRA – Centrum Naukowo-Przemysłowe (Bio)-Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki
 • Sieć ENVITECH-Net – Technologia Ochrony Środowiska
 • Sieć AIRCLIM-NET – Zanieczyszczenia powietrza/zmiany klimatu
 • Międzynarodowa Agencja Energii Centrum Czystego Węgla (IEA CCC)
 • Platformy technologiczne:
  • Europejska Platforma Zeroemisyjna
  • Polska Platforma Technologiczna Stali
  • Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
  • Polska Platforma Technologiczna Zaawansowanych Materiałów
  • Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karbochemii

Obszary współpracypaliwaenergiakoksownictwośrodowisko