Główni partnerzy naukowiWspółpraca w organizacjach naukowych • Konsorcjum IATI – Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
 • Centrum POLINTEGRA – Centrum Naukowo-Przemysłowe (Bio)-Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki
 • Sieć ENVITECH-Net – Technologia Ochrony Środowiska
 • Sieć AIRCLIM-NET – Zanieczyszczenia powietrza/zmiany klimatu
 • Platformy technologiczne:
  • Europejska Platforma Zeroemisyjna
  • Polska Platforma Technologiczna Stali
  • Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
  • Polska Platforma Technologiczna Zaawansowanych Materiałów
  • Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karbochemii

KIC InnoEnergyKIC_InnoEnergy_logo_colour-01Grupę KIC InnoEnergy tworzą najważniejsze w Europie podmioty branży energetycznej, których działalność wpisuje się w tzw. trójkąt wiedzy (badania, edukacja, innowacja). Partnerzy InnoEnergy są zobowiązani do uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach, które są wyrazem trwałej i stabilnej współpracy ukierunkowanej przede wszystkim na innowacyjność. Projekt InnoEnergy obejmuje sześć ściśle powiązanych Centrów w Europie, tzw. CC – Colocation Center. Głównym celem Centrum w Polsce są badania poświęcone technologiom czystego węgla. Instytut jest udziałowcem CC Poland Plus.

Obszary współpracypaliwaenergiakoksownictwośrodowisko