monoklinyOd torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia
(południowo-zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego)

Autorzy:
Krystian Probierz, Marek Marcisz i Aleksander Sobolewski

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2012

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Skoczylas, prof. ing. Vladimir Slivka CSc. dr. h.c., dr inż. Albin Zdanowski.

Monografia z zakresu geologii górniczej, charakteryzuje wielkość oraz jakość bazy zasobowej węgli koksowych rejonu Jastrzębia. Z użyciem współczesnych narzędzi informatycznych dokonano charakterystyki parametrów jakości węgla w przestrzeni złożowej. Ułatwiono dobór przyszłościowych technologii w polskim koksownictwie w oparciu o dostawy węgli koksowych o pożądanej i zawczasu znanej jakości. Monografia wykazuje także cechy podręcznika do geologii Górnośląskiego Zagłębia Węglowego przybliżając równocześnie warunki procesu powstawania węgla. Opracowanie jest skierowane do pracowników instytucji naukowych oraz zakładów przemysłowych zajmujących się górnictwem, geologią oraz przeróbką i przetwórstwem węgla jak również dla studentów tych specjalności.


Spis treści:

  1. WSTĘP
  2. WĘGIEL I WARUNKI JEGO POWSTAWANIA
  3. WSPÓŁCZESNE KLASYFIKACJE WĘGLA I METODY OCENY JEGO JAKOŚCI W ZŁOŻU
  4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ GZW
  5. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNYCH WARUNKÓW WYSTĘPOWANIA WĘGLI KOKSOWYCH W REJONIE JASTRZĘBIA
  6. ZMIENNOŚĆ JAKOŚCI WĘGLI KOKSOWYCH MONOKLINY ZOFIÓWKI
  7. POSUMOWANIE

Monografia ?Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (południowo-zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego)?  jest efektem badań prowadzonych w ramach tematu badawczego 5.1 projektu POIG.01.01.02-24-017/08 ?Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki? i stanowi element promocji projektu i jego rezultatów.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na: www.inteligentna-koksownia.pl

Publikacja dostępna jest na zasadach open access i można ją pobrać tutaj.

Istnieje również możliwość uzyskania wersji drukowanej. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: gsimla@ichpw.pl.

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.